Voorwaarden kopen op rekening 

 • Horeca bedrijven kunnen bij Rasdirect kopen op rekening.
 • Het maximale orderbedrag voor kopen op rekening is € 500,- (excl. BTW).
 • Als u geen eerdere, nog openstaande factuur bij ons heeft, worden de producten direct geleverd en krijgt u de factuur toegestuurd.
 • De betaaltermijn is 5 dagen na factuurdatum, zoals aangegeven op de factuur.
 • Wij rekenen geen betaalkosten voor kopen op rekening. 

Aanvullende voorwaarden 

 • Uw factuur en bezorgadres bevinden zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn.
 • U bent ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U vult uw gegevens naar waarheid zo compleet mogelijk in.
 • Uw bestelling wordt niet uitgeleverd als u het maximale orderbedrag van € 500,- (excl. BTW) overschrijdt.
 • Uw bestelling wordt niet uitgeleverd als u nog een eerdere factuur open heeft staan. U moet dan eerst de openstaande factuur betalen voordat wij u nieuwe bestellingen uitleveren. (Zelfs als u de nieuwe bestelling direct met iDEAL betaalt).
 • Uw bedrijf heeft geen surseance van betaling aangevraagd en verkeert niet in faillissement/schuldsanering/bemiddeling en ten aanzien van uw bedrijf is geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd.
 • RASdirect behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren, hetzij om administratieve-hetzij om andere redenen.
 • RASdirect is bevoegd om een onderzoek te doen naar uw kredietwaardigheid.

Verzuim en herinneringen

 • Indien u niet binnen 5 dagen na factuurdatum betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Indien u niet hebt betaald, zal door RASdirect een kostenloze eerste aanmaning (herinnering) worden gestuurd voor er buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.
 • Betaalt u niet binnen de gestelde termijn na ontvangst van deze eerste aanmaning dan zult u een tweede aanmaning ontvangen, waarvoor € 7,50 in rekening zal worden gebracht.
 • Indien ook dan niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, zal een incassotraject gestart worden. Alle daaraan verbonden kosten, zoals porti-, telefoon- en interne behandelingskosten, alsmede de volledige proceskosten en kosten van (buiten)gerechtelijke rechtsbijstand, waaronder begrepen niet door een gerechtelijke instantie geliquideerde kosten, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 750,-. Tevens zal de verschuldigde wettelijke rente worden gevorderd.

Download hier deze speciale betalingsvoorwaarden.

Tevens verwijzen wij u naar onze algemene leveringsvoorwaarden

Rasdirect. 23-04-13