PRIVACY & COOKIES

RASdirect respecteert de privacy van de gebruikers van www.RASdirect.nl (de “Website”). Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Veiligheid

RASdirect draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die ervoor zorgt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en die certificaten die dataverkeer tussen uw computer en RASdirect versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. 

Verwerking gegevens

Toegang tot de gegevens hebben uitsluitend die personen die hiertoe door RASdirect zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.

RASdirect verzamelt alleen persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier, het bestellen via de webshop of het verzenden van een e-mail. Als u zich aanmeldt voor de website van RASdirect, iets bestelt of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze Website dan wordt u gevraagd uw naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u aan RASdirect de toestemming deze persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van RASdirect in Nederland dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. RASdirect gebruikt deze gegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze diensten;

  • afhandelingen van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;

  • informeren over producten van RASdirect.

Uw verstrekte persoonsgegevens kunnen door RASdirect tevens worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer, marktonderzoek, alsmede voor de beveiliging van de Website. Bovendien kan RASdirect de verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan de met RASdirect contractueel verbonden derden. RASdirect zal uw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij RASdirect daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Inzage, correctie en/of verzet

Op basis van de WBP heeft u recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan RASdirect, via een e-mail naar info@RASdirect.nl

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van RASdirect kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Wijzigingen

RASdirect behoudt zich het recht voor deze Website en de informatie daarop alsmede deze privacy verklaring geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina op deze Website voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Cookies

Deze tekst is opgesteld in samenwerking met branchepartijen en besproken met toezichthouder OPTA.

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Chrome        Firefox        Internet Explorer        Safari        Safari

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uwe-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies gebruiken wij?

De cookies die wij plaatsen worden in twee categorieën ingedeeld, functioneel en overige. Functionele cookies zijn nodig om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden en het juiste bedrag aan de kassa te berekenen.

Overige cookies.

Er kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden waaronder mogelijk ook cookies van derden, bijvoorbeeld Google Analytics. RASdirect maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. RASdirect heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de gebruiker, overgebracht naar en door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.